Click vào dòng này để xem Video hướng dẫn ép nè


Nếu xem video không hiểu thì dưới video có
1 bài viết hướng dẫn cụ thể hơn đó nhé