Máy chủ dễ chơi mới : "WEBSHOP11"
Có item New Custom mới SS15
Free Sét Đồ luck 4% GST +9 = Shop Zen ingame
Free Wing 3 = shop zen ingame
Autoreset trong game và Off game
Reset Vip 500 Gcon - Reset thường Tốn Chaos + Cre
Mu Keeppoint - rs ko mất point
Mỗi cấp độ sẽ được 1 Point
Item ingame max FULL dòng
Có chức năng Cộng Hưởng max FULL dòng
Có ngọc Custom exl đặp vào item max FULL dòng
Có chức năng OFF game traint Reset
Allphatest : 13h ngày 10/02/2020
Openbeta : 13h ngày 12/02/2020
Trang chủ : http://thegioimu.net
Tải game :
http://taigame.thegioimu.net
Tài khooản : http://tk.thegioimu.net
Gruop game : https://www.facebook.com/groups/781114805407290/
Fanpage :
https://www.facebook.com/thegioimuonline/
Exp : 500x có PK
Exp : 300x ko PK
Drop : 20%
Antihack : CheatGuard (ai sử dụng check block ngay)
Mỗi PC có thể hoạt động tối đa 5 (Main)
Có cả Reset WEB - chỉ reset auto trong game
Đua top Allphatest Không GHRS - có sử dụng Auto
GHRS Openbeta ngày 20 lần theo top 1 (chơi sau có thể lên t